امروز : پنج شنبه ۱۰ خرداد ۰۳ - Thursday 30th May 24

کلبه حافظ 359 - کلبه سرگرمی و کولاک

فروردين

جهان و هرچه در وست سهل و مختصر است

زاهل معرفت اين مختصر دريغ مدار

با واقع بيني، از زندگي لذت بيشتري ببر. نوعي بلند پروازي در وجودت هست كه باعث مي‌شود دچار خطرات زيادي شوي. يكي از اطرافيانت شما را تشويق به انجام كاري مي‌كند كه خودت هم مي‌داني ريسك است و احتمال شكست آن بيشتر است. احساساتي نشو و از عقلت كمك بگير و سپس دست به انتخاب بزن تا ضرر نكني.

ارديبهشت

ديده بخت به افسانه او شد در خواب

كو نسيمي ز عنايت كه كند بيدارم

از مقايسه‌هاي غير اصولي و بي‌منطق خودت با ديگران اجتناب كن. آن چه شما مي‌بينيد، ظاهر است و از تمام زندگي ديگران اطلاعي نداريد، چه بسا شما از آن‌ها موفق‌تر باشيد. شرايط جديدي برايت پيش مي‌آيد و بايد دست به انتخاب‌هاي جديد بزني. مشورت كردن را فراموش نكن، چون كارهايي را بايد انجام دهي كه هيچ تجربه‌اي درباره‌شان نداري.

خرداد

از صبا پرس كه ما را همه شب تا دم صبح

بوي زلف تو همان مونس جانست كه بود

اگر بخواهي بيش از حد به آينده فكر كني، از موقعيت‌هاي برتر زندگي در زمان حال غافل مي‌شوي. با كمي گذشت و چشم پوشي از خطاهاي ديگران، مي‌تواني رابطه‌ات را با آنان صميمي‌تر كني. ريز بيني‌هايت در مورد ديگران بين شما و آن‌ها فاصله انداخته است. معامله‌اي انجام مي‌دهي و سود نسبتا خوبي عايدت مي‌شود.

تير

 جان بر لبست و حسرت در دل كه از لبانش

نگرفته هيچ كامي جان از بدن برآيد

دوستي همانند يك گياه در گلدان است. اگر بخواهيد سرحال و تازه بماند، بايد مرتب به آن برسيد. دوستي هم مدام نياز به توجه و رسيدگي دارد. گذشت و بردباري باعث مي‌شود دوستي‌هايت پايدار و اعصاب خودت هم آرام باشد. در انتخاب‌هايت دچار‌ ترديد شدي و فرق خوب و بد را نمي‌داني. در چنين شرايطي بهتر است كسي را در كنارت داشته باشي تا راهنمايي‌ات كند.

مرداد

اي شاه حسن، چشم به حال گدا فكن

كاين گوش بس حكايت شاه و گدا شنيد

زندگي را با از اين شاخه به آن شاخه پريدن از دست نده ببين دقيقا از زندگي چه مي‌خواهي و چگونه بايد به خواسته‌هايت برسي. روي كمك ديگران كمتر حساب باز كن،‌ چون در نهايت اين خودت هستي كه بايد كارها را انجام دهي. به زودي مورد حمايت شخصي قرار مي‌گيري و منفعت زيادي از او به شما مي‌رسد. به موقع آن چه در توان داري، براي جبران محبت‌هاي او انجام بده.

شهريور

از ديده گر سرشك چو باران چكد رواست

كاندر غمت چو برق شد روزگار عمر

اگر فكر مي‌كني در حال افتادن در دام روز مرگي هستي، بايد از خلاقيت‌هاي خودت استفاده و به نوعي راه‌هاي جديد را باز كني. تكرار كارهاي گذشته، شما را به جايي نمي‌رساند. بهتر است به فكر تغيير در روش زندگي‌ات باشي. حرف‌هايي در دلت هست و مي‌خواهي آن را با يكي از اطرافيانت در ميان بگذاري، ولي جرات و جسارت بيان آن را نداري. به وسيله شخصي كه به او اطمينان داري، اين كار را بكن.

مهر

به سامانم نمي‌پرسي، نمي‌دانم چه سرداري

به درمانم نمي‌كوشي، نمي‌داني مگر دردم؟

 ديگران بيش از حد در كار‌هايت دخالت مي‌كنند و دليلش هم اين است كه خودت با عنوان كردن مشكلات و اسرار زندگي‌ات اين اجازه را به آن‌ها مي‌دهي. دخالت كردن بي‌مورد ديگران، شما را از هدف و مقصودي كه داري، دور مي‌كند. به فكر پس انداز باش، چون به زودي براي انجام كاري خير به پول احتياج پيدا مي‌كني.

آبان

زديده خون بچكاند فسانه حافظ

چو ياد وقت زمان شباب و شعيب كند

بيماري يكي از نزديكانت آن طور هم كه فكر مي‌كني جدي نيست و به زودي خبر سلامتي او را مي‌شنوي. مراقب باش با افكار بيهوده و غصه خوردن‌هاي بدون دليل، سلامتي خودت را به خطر نيندازي. اگر به فكر سرمايه گذاري هستي ريسك نكن. همين سرمايه اندك خودت را هم از دست مي‌دهي.

آذر

چنان بزي كه اگر خاك ره شوي كس را

غبار خاطري از رهگذار ما نرسد

به دنبال كسب درآمد بيشتر هستي و در اين راه ممكن است گرفتار وسوسه‌هاي شيطاني شوي. پيشنهاد‌هايي داري، اما به عاقبت كار هم فكر كن. كاري كه سودي به شما برساند ولي حقي از كسي ضايع كند، عاقبت خوشي ندارد. مراقب بيماري‌هاي فصلي باش و هر علامتي در جسم خودت را جدي بگير.

دي

به صد اميد نهاديم درين باديه پاي

اي دليل دلم گم گشته، فرو مگذارم

تلاش خودت را روي يك كار متمركز كن تا به نتيجه برسي. فكر مي‌كني هر كاري را به راحتي ياد مي‌گيري، اما با بروز اولين مشكل پشيمان مي‌شود و سراغ چيز ديگر مي‌روي. از طرف يك دوست يا يكي از اعضاي خانواده‌ات مورد انتقاد قرار مي‌گيري. از عكس العمل سريع بپرهيز كه به صلاحت نيست. به دست آوردن پولي نه چندان زياد، باعث خوشحالي‌ات مي‌شود.

بهمن

گرچه منزل بس خطرنا‌‌ك است و مقصد بس بعيد

هيچ راهي نيست كان را نيست پايان، غم مخور

وجود فردي با اراده و كسي كه در زندگي راهنمايت باشد، كمك مي‌كند تا بهتر تصميم بگيري و شرايط بهتري برايت پيش بيايد. مسئوليت كارهايي را كه بر عهده‌ات است، قبول كن. چرا مي‌خواهي ديگران را دليل نا‌‌كامي‌هاي خودت بداني. با اطرافيانت به گونه‌اي رفتار كن تا در هر شرايطي در كنارت باشند. صدقه بده تا گشايشي به كار‌هايت شود.

اسفند

كلك مشكين نوروزي كه ز ما ياد كند

ببرد اجر دوصد بنده كه آزاد كند

اوضاع زندگي‌ات بد نيست و اين هنر خودت است كه با مشكلات زندگي كنار مي‌آيي. براي انجام كاري به شدت‌ ترديد داري شايد دليل اصلي‌اش به خيالپردازي‌هاي شما بر مي‌گردد. واقع بين باش، اما احتياط را از دست نده. در جمعي حضور پيدا مي‌كني و مورد توجه قرار مي‌گيري. البته بايد مراقب اعمال و گفتارت باشي. منتظر ورود يك تازه وارد به زندگي‌ات باش.

 

تاریخ انتشار : 21 سپتامبر 19 دیدگاه : بدون دیدگاه