امروز : یکشنبه ۲ اردیبهشت ۰۳ - Sunday 21st April 24

کلبه حافظ نیمه دوم مرداد 98 - کلبه سرگرمی و کولاک

فروردين

اي گل خوش نسيم من، ‌بلبل خويش را مسوز

كز سر صدق مي‌كند شب همه شب دعاي تو

اختلاف شما با يكي از نزديكانت هيچ دليل مشخصي ندارد. اگر بفهمي كه او از چه موضوعي خوشش مي‌آيد و از چه چيزي بدش مي‌آيد، كنار آمدن با او بسيار آسان مي‌شود. اخيراً مرتكب اشتباهي شدي كه مي‌توانست عواقب بدتري داشته باشه ولي به خير گذشت. به خاطر رفع اين مشكل صدقه بده.

 

 ارديبهشت

تا فضل و عقل بيني بي معرفت نشيني

يك نكته‌ات بگويم خود را مبين كه رستي

اگر با گله و شكايت ديگران در رابطه با خودت مواجه شدي مطمئن باش كه زمان تغيير خودت است. افكار و ايده‌هاي زيادي در سر داري ولي براي بيان آنها با مشكل مواجه مي‌شوي. بهتر است راه هايي براي بيان عقايدت پيدا كني. تا موقعي كه با ديگران صحبت نكني، آنها از خواسته هايت بي اطلاعند و ممكن است رفتارت طوري باشد كه با خواسته هايت مخالف باشد.

 

خرداد

سرم برفت و زماني به سر نرفت اين كار

دلم گرفت و نبودت غم گرفتاري

براي اهميت دادن به اطرافيانت، بخشي از كارهايي كه خودت به آساني قادر به انجام آن هستي را به آنها بسپار و بعد از تمام شدن كار، از نوع كارشان تعريف و تمجيد كن. بدين وسيله، هم اعتماد به نفس آنها را بيشتر كردي و هم ارتباط خودت را با آنها محكم تر كردي. قرار نيست هميشه كارها را شما انجام دهي و ديگران از شما تشكر كنند.

 

تير

به صحرا رو كه از دامن، غبار غم بيفشاني

به گلزار آي كز بلبل غزل گفتن بياموزي

بيش از اندازه به ماديات اهميت نده. امروزه ثابت شده كساني كه پول براي آنها در اولويت است، بيشتر از ديگران در معرض استرس و اضطراب هستند. ياد بگير كه چگونه خشم خود را پيش بيني، كنترل و در مواقعي متوقف كني. يك تغيير مكان داري. البته ممكن است به اين زودي‌ها نباشد. در هرصورت اين كار مطابق ميلت است.

 

مرداد

نو بهار است در آن كوش كه خوشدل باشي

كه بسي گل بدمد باز و تو در گل باشي

تلخ زباني نكن. يعني طوري صحبت نكن كه ديگران برنجند. اگر احساس ميكني حرف شما باعث رنجش ديگران مي‌شود، يا آن را بيان نكن و يا در صورت لزوم، لحن و محتواي آن را تغيير بده. براي روزهاي تنهايي خودت به فكر مونس و همدم باش تا در آينده حسرت از دست رفتن زمان را نخوري. پول كمي، دور از انتظار به دستت مي‌رسد.

 

شهریور

تو كه كيميا فروشي نظري به قلب ما كن

كه بضاعتي نداريم و فكنده ايم دامي

انتظار نداشته باش هميشه آن چه در اطرافت اتفاق مي‌افتد، مطابق ميل و خواسته‌ات باشد. اگر شما در كاري كه آينده خود را در انجام آن روشن مي‌ديدي به بن بست رسيدي، به كسي ربطي ندارد. نبايد ديگران را سرزنش كني. حالت عصبي و پرخاش به كساني كه نقشي در شكست شما ندارند، آن ها را رنجيده خاطر مي‌كند.

مهر

زتند باد حوادث نمي‌توان ديدن

درين چمن كه گلي بوده است يا سمني

براي خودت ارزش قائل شو و هرگز خودت را كمتر از ديگران ندان. به شكست‌هاي خودت فكرنكن و به موفقيت هايت بينديش. بدون مشورت دست به كاري زدي و با شكست مواجه شدي. از اين پس هم هر كاري كني، شرايط بهتر نخواهد شد. به خودت بيا و جلوي ضرر را بگير. بهتر است با افراد با تجربه و دلسوز مشرت كني.

 

آبان

جايي كه برق عصيان برآدم صفي زد

مارا چگونه زيبد دعوي بي گناهي

لزومي ندارد با مشكلات فردا درگير شوي. قدرت تو براي امروزت تو كافي است. احتياجي نيست بداني فردا چه مي‌شود كمي به خودت استراحت بده تا خداي ناكرده سلامتي‌ات را به خطر نيندازي. به زودي خبرهايي به شما مي‌رسد كه اندكي از نگراني هايت را كم مي‌كند با حضور در يك ميهماني، دوستي هايي برايت شكل مي‌گيرد.

 

آذر

رفيقان، قدر يكديگر بدانيد

چو معلوم است شرح، از برمخوانيد

هيچ وقت فكرنكن كه جدي بودن يك حسن است. بگذار اطرافيان خنده هايت را هم ببيند. اگر به همين روش ادامه دهي، دورو برت را خالي از دوست مي‌بيني. گاهي اوقات با تنبلي، زمان را از بين مي‌بري و فرصت‌ها را مي‌سوزاني. از همين حالا دست به كارشو .خوش بين باش و سخت كاركن تا خودت را از ديگران كمتر نبيني.

 

دي

مقالات نصيحت گو همين است.

كه سنگ انداز هجران دركمين است

به حرف‌ها و اظهار نظرهاي مخالف اطرافيانت به چشم يك تفاوت سليقه نگاه كن. قرارنيست اگر كسي با شما زير يك سقف بود، حتماً با شما همفكر و هم سليقه باشد. واقع بيني آن نيست كه فقط به كاستي‌هاي اخلاقي ديگران نگاه كني؛ نقاط ضعف خودت را از ياد ببري. براي اصلاح اخلاقت از همين حالا آغاز كن كه فردا خيلي دير است.

 

بهمن

با چشم و ابروي تو چه تدبير دل كنم.

وه زين كمان كه برمن بيمار مي‌كشي.

اگر با حركتي يا حرفي باعث شدي شخصي از شما دلخور شود و احساس گناه مي‌كني،‌تنها كسي كه مي‌تواند اين بار گناه و عذاب را از دوش شما بردارد خود آن شخص مي‌باشد. پس تا دير نشده و اين دلخوري به كينه تبديل نگشته. در رفع اين كدورت بكوش. چيزي را از دست دادي و به خاطر آن ناراحتي. به زودي جايگزين آن را پيدا مي‌كني.

 

اسفند

جمع كن به احساني، حافظ پريشان را

اي شكنج گيسويت مجمع پريشاني

كساني را كه به شما بدي كردند و حرمت شما را شكستند ببخش. باور كن اولين منافع اين بخشش شامل حال خودت مي‌شود. مدتي است نسبت به كارهايت دلسرد شده اي. به خودت بيا و مثل گذشته با علاقه به كارهايت ادامه بده و از سختي‌هاي روزگار گله نداشته باش. بيش از آن كه به فكر دوستانت باشي به فكر خودت باش.

 

تاریخ انتشار : 05 آگوست 19 دیدگاه : بدون دیدگاه