امروز : پنج شنبه ۳۱ خرداد ۰۳ - Thursday 20th June 24

کلبه حافظ - شماره 360 - کلبه سرگرمی و کولاک

فروردين

باغبان، چو من زينجا بگذرم حرامت باد

گر به جاي من سروي غير دوست بنشاني

شاد و خوشبخت بودن را دوباره تجربه خواهي كرد. بهترين انتقامي كه مي‌توان از شخصي كه رنجش شما را فراهم كرده بگيري، اين است كه خوب زندگي كني و زمان بيشتري را به تفريح و بودن در جمع خانواده سپري نمايي. يك جدايي مي‌تواند شروع يك زندگي دوباره باشد، مخصوصا اگر چيزي را كه باعث رنجش شما مي‌شد كنار بگذاري، استرس‌هاي شما هم كنار مي‌روند. ملاقاتي براي شما پيش مي‌آيد كه تاثيرگذار خواهد بود.

 

ارديبهشت

خيز تا خاطر بدان ترك سمرقندي دهم

كز نسيمش بوي جوي موليان آيد همي

فكر انجام كاري به ذهنت رسيده، حتما آن را به مرحله عمل برسان، چون اين تنها شما نيستي كه چنين فكري به ذهنتان رسيده و در همان زماني كه شما به اين موضوع فكري مي‌كني، شخصي ديگري هم به آن ايده فكر كرده است و در اين بين شانس با كسي است كه زودتر فكر و تصميمش را به مرحله اجرا بگذارد. اگر احساس تنهايي مي‌كني، به سراغ دوستان نزديك برو و از بين آن‌ها بهترين‌شان را براي درددل انتخاب كن.

 

خرداد

به صد اميد نهاديم درين باديه پاي

اي دليل دل گم گشته، فرو مگذارم

دوستي و رابطه‌اي كه پايه و اساسي قوي داشته باشد، به آساني از بين نمي‌رود. اعتماد دو طرفه، با تلاش مداوم و آگاهانه طرفين به دست مي‌آيد اگر خواهان رابطه‌اي دوستانه و محكم با اطرافيانت هستي، با حركاتي نسنجيده اعتماد آنان را نسبت به خودت سست نكن. لزومي ندارد با كسي كه از هيچ نوع منطقي پيروي نمي‌كند، وارد بحث و جدل شوي.

 

تير

گر درسرت هواي وصالست حافظا

بايد كه خاك درگه اهل هنر شوي

براي خودت معيارهايي درست كردي و فكر مي‌كني اگر تنها به آن‌ها برسي خوشبختي. اين طرز تفكر باعث از دست دادن زمان حال شماست و مانع لذت بردنت از چيزهايي مي‌شود كه در حال حاضر از آن برخوردار هستي. كسي وارد زندگي‌ات مي‌شود كه محرم راز توست و مي‌توانيد با هم به سوي زندگي سرشار از مهر و محبت حركت كنيد. قدر اورا بدان و به آينده اميدوار باش.

 

مرداد

تا غنچه خندانت دولت به كه خواهد داد

اي شاخ گل رعنا از بهر كه مي‌رويي؟

ذات انسان طوري است كه در هر مرحله‌اي قرار بگيرد، باز هم به دنبال امكانات بيشتر است و شما هم از اين قاعده مستثنا نيستي، اما فراموش نكن كه اين خواستن‌ها نبايد به اندازه‌اي باشد كه ايجاد حسرت در شما كند. مهم، لذت بردن و احساس خوشبختي در همين لحظه و با همين ويژگي‌هايي است كه داريد. تصميم به كاري گرفتي كه خير است، ولي مشكلات زيادي دارد. توكل بر خدا كن و به مبارزه با مشكلات برو.

 

شهريور

به قول دشمنان برگشتي از دوست

نگردد هيچ كس با دوست دشمن

مسئوليت زندگي و كارهايت را بپذير. اگر راه اشتباهي رفتي، به بن‌بست رسيدي، مي‌تواني درپي جبران آن باشي. از هر شكست پلي به سوي پيروزي بساز. سعي كن از راه‌هاي ميانبر براي رسيدن به خواسته‌هايت استفاده كني، ولي راهي كه هيچ ابهامي در آن نباشد، چه بسا از مسير اصلي زندگي‌ات هم دور شوي. به افراد پير خانواده بي‌توجه نباش.

فال حافظ

مهر

ماجراي دل خون گشته نگويم با كس

زان كه جز تيغ غمت نيست كسي دمسازم

نبايد از تغييرات بترسي. اگر اين تغييرات نباشند، زندگي‌ات به بركه‌اي راكد تبديل مي‌شود. گاهي اوقات آن‌قدر از شكست مي‌ترسي و احتياط مي‌كني كه نا‌خواسته مرتكب اشتباه مي‌شوي. براي رسيدن به هدف بزرگي كه در سرداري، بايد از بعضي چيز‌ها بگذري و بيشتر تلاش كني. از نظر مالي تغييراتي مثبت برايت رخ مي‌دهد.

 

 آبان

ز غم هجر مكن ناله و فرياد كه دوش

زده‌ام فالي و فرياد رسي مي‌آيد

اين روز‌ها در پيله تنهايي خودت فرو رفتي و يادي از دوستان نمي‌كني. از يار ديرين خودت يادي كن و اين فاصله را زودتر از ميان بردار و بيش از اين به اين جدايي دامن نزن. سعي كن نقش خودت را در زندگي خوب بازي كني و عقايد و افكارت را به ديگران تحميل نكني. از افراد پير خانواده غافل نشو تا دعاگويت باشند.

 

آذر

ياران همنشين همه از هم جدا شدند

ماييم و آستانه دولت پناه تو

پس انداز كردن و سرمايه گذاري، راه ساختن آينده است. از همين امروز به فكر پس انداز كردن باش. بزرگ‌ترين اشتباه در مورد پس انداز كردن اين است كه بگويي از ماه ديگر پس انداز كردن را شروع مي‌كنم. آرزويي داشتي و به يك قدمي آن هم رسيدي، ولي امروز و فردا كردن‌هايت باعث شده تا به خواسته‌ات نرسي. بيش از اين خودت را در چنگ گذشته‌ها اسير و از حال آينده غافل نكن.

 

دي

يار من چون بخرامد به تماشاي چمن

برسانش زمن ‌اي پيك صبا پيغامي

در زندگي به خودت اعتماد داري و اجازه نمي‌دهي كسي در تصميمات شما دخالت كند. بعضي اوقات هم خرج كردن پول را به اندوخته آن ترجيح مي‌دهي. مراقب باش تا يكي دوهفته ديگر در كارهايت با افراد صاحب نظر مشورت كني و هم در خرج كردن محتاط باشي، چون با هر تصميم اشتباهي كه بدون مشورت گرفته شود، خودت را به دردسري مي‌اندازي. ولخرجي هم باعث مي‌شود نيازمند كساني شوي كه چندان دل خوشي از آنان نداري.

 

بهمن

جان مي‌دهم از حسرت ديدار تو چون صبح

باشد كه چو خورشيد درخشان به درآيي

ورزش كردن را واقعا جدي بگير، چون در اين حالت جسم شما به كمك ذهنتان مي‌آيد و كمك مي‌كند تا بر احساسات بد خود غلبه كني. تعريف خودت از شكست را تغيير بده و به آن به شكل يك تجربه نگاه كن و پلي براي رسيدن مراحل بعدي از آن بساز. اگر اميد به خدا داشته باشي و دست از تلاش برنداري، به زودي بر خلاف آن چه تصور مي‌كردي شرايط به نفع شما تغيير مي‌كند و راه پيشرفت برايت هموار مي‌شود.

 

اسفند

اي قصه بهشت زكويت حكايتي

شرح جمال حور ز رويت روايتي

اگر ايده‌اي داري و مطمئن هستي كه درست است، حتما آن را به اجرا بگذار. سعي كن با كساني ايده‌ات را مطرح كني كه به شما دلگرمي بدهند، نه اين كه دلسردت كنند. با جملاتي مثل «تو نمي‌تواني» دلسرد نشو. هركار مفيدي كه از دست شما بر مي‌آيد انجام بده تا راه موفقيت بيشتر از گذشته به رويت باز شود. با خوش بيني و اميد نسبت به آينده بايد روحيه خودت را تقويت كني. روحيه خوب به اندازه يك سرمايه بزرگ مادي ارزش دارد.

 

تاریخ انتشار : 06 اکتبر 19 دیدگاه : بدون دیدگاه