امروز : سه شنبه ۲۶ تیر ۰۳ - Tuesday 16th July 24

نوع جوایز مسابقات کولاک 333/ نیمه اول خرداد 98 - کلبه سرگرمی و کولاک

ارسال جداول و رمزها نوع جایزه تعداد برندگان
ارسال کل رمزها هدیه نقدی ۴۰۰ هزار تومانی ۳
ارسال ۲۰ رمز کتری و قوری استیل ۳
ارسال ۱۵ رمز قابلمه گرانیتی ۳
ارسال ۱۰ رمز تابه تک‌دسته گرانیتی ۳
مسابقه تلفنی صفحه ۶ هدیه نقدی ۳۰ هزار تومانی ۳
مسابقه پیامکی صفحه ۶۶ هدیه نقدی ۳۰ هزار تومانی ۳

 

تاریخ انتشار : 20 مه 19 دیدگاه : بدون دیدگاه