امروز : یکشنبه ۹ مهر ۰۲ - Sunday 1st October 23

فهرست نوع جوایز کولاک 332/ نیمه دوم اردیبهشت 98 - کلبه سرگرمی و کولاک

ارسال جداول و رمزها نوع جایزه تعداد برندگان
ارسال کل رمزها سرویس چینی ۳۰پارچه ۳
ارسال ۲۰ رمز قابلمه سرامیکی- لعابی ۳
ارسال ۱۵ رمز تابه تک‌دسته استیل ۳
ارسال ۱۰ رمز هدیه نقدی ۱۰۰ هزار تومانی ۳
مسابقه تلفنی صفحه ۶ هدیه نقدی ۳۰ هزار تومانی ۳
مسابقه پیامکی صفحه ۷۰ هدیه نقدی ۳۰ هزار تومانی ۳

 

تاریخ انتشار : 04 مه 19 دیدگاه : بدون دیدگاه