امروز : جمعه ۱ تیر ۰۳ - Friday 21st June 24

فهرست نوع جوایز کلبه سرگرمی 353 - کلبه سرگرمی و کولاک

نوع جوایز مسابقات کلبه ۳۵۳/ نیمه اول تیر

ارسال نوع جایزه تعداد برندگان
ارسال کامل رمزها سرویس چینی ۳۰ پارچه ۳
ارسال ۲۰ رمز قابلمه تک تفلون ۳
ارسال ۱۵ رمز هدیه نقدی ۱۰۰هزار تومانی ۳
ارسال ۱۰ رمز هدیه نقدی ۵۰ هزار تومانی ۳
مسابقه پیامکی ص ۶ تابه تک‌دسته ۳
مسابقه ۱۵ سالگی کلبه هدیه نقدی ۳۰ هزار تومانی ۱۵
تاریخ انتشار : 20 ژوئن 19 دیدگاه : بدون دیدگاه