امروز : جمعه ۱ تیر ۰۳ - Friday 21st June 24

فهرست نوع جوایز کلبه سرگرمی 351 - کلبه سرگرمی و کولاک

نوع جوایز مسابقات کلبه سرگرمی ۳۵۱/ نیمه اول خرداد

 

ارسال نوع جایزه تعداد برندگان
ارسال کامل رمزها سرویس چینی ۳۰ پارچه ۳
ارسال ۲۰ رمز هدیه نقدی ۲۰۰ هزار تومانی ۳
ارسال ۱۵ رمز قابلمه گرانیتی ۳
ارسال ۱۰ رمز تابه تک‌دسته گرانیتی ۳
مسابقه پیامکی ص ۶ هدیه نقدی ۳۰ هزار تومانی ۳
تاریخ انتشار : 20 مه 19 دیدگاه : بدون دیدگاه