امروز : پنج شنبه ۱۰ خرداد ۰۳ - Thursday 30th May 24

فهرست نوع جوایز مسابقات کلبه سرگرمی  350/ نیمه دوم اردیبهشت - کلبه سرگرمی و کولاک

ارسال نوع جایزه تعداد برندگان
ارسال کامل رمزها هدیه نقدی ۳۵۰هزار تومانی ۳
ارسال ۲۰ رمز کتری استیل به همراه قوری ۳
ارسال ۱۵ رمز قابلمه تک سرامیکی ۳
ارسال ۱۰ رمز تابه تک‌دسته ۳
مسابقه پیامکی ص ۶ هدیه نقدی ۳۰ هزار تومانی ۳
تاریخ انتشار : 04 مه 19 دیدگاه : بدون دیدگاه