امروز : سه شنبه ۴ اردیبهشت ۰۳ - Tuesday 23rd April 24

فال فردا کولاک 341 - کلبه سرگرمی و کولاک

فروردين

برآي ‌اي آفتاب صبح اميد

كه در دست شب هجران اسيرم

با يك انتخاب نا‌درست، خودت را در راهي قرار دادي كه گريزي از آن نيست. اگر نتواني خودت را مسئول نتايج انتخابت بداني، ممكن است افرادي را مقصر بداني و به جنگشان بروي كه مي‌توانند شما را براي گذر از اين بحران ياري دهند. مراقب باش حمايت اين افراد را از دست ندهي. خودت را از لحاظ روحي و رواني آماده پذيرفتن شرايط محيطي جديدت كن.

ارديبهشت

آب و هواي فارس عجب سفله پرورست

 كو همرهي كه خيمه از اين خاك بركنم

خودت را درگير يك گرفتاري كردي و به اين زودي‌ها راه گريز نداري. براي انجام اين كار در همان ابتدا مخالفان زيادي داشتي، ولي به حرف‌هاي هيچ كدام توجهي نكردي و حالا به بن‌بست رسيدي، روي كمك گرفتن از آن‌ها را نداري. بهتر است تقصير خودت را بپذيري و براي فرار از اين مهلكه و جلوي ضرر بيشتر را گرفتن، از آن‌ها طلب ياري كني.

 

خرداد

تو خود‌ اي گوهر يكدانه كجايي آخر

كز غمت ديده مردم همه دريا باشد

دوري يكي از نزديكان برايت قابل باور نيست. تو او را حق مسلم خود مي‌دانستي و براي بقاي اين رابطه هيچ تلاشي نمي‌كردي. حالا هم دير نشده و مي‌تواني به دنبال رفتاري باشي كه به زخم‌هاي پديد آمده مرهم بگذارد تا از لحاظ عاطفي دوباره با يكديگر پيوند گيريد. براي انجام كاري به شدت مردد هستي. اگر احساسي با اين موضوع برخورد كني. گرفتار مشكلات زيادي خواهي شد.

 

تير

من ايستاده تا كنمش جان فدا چو شمع

 او خودگذر به ما چو نسيم سحر نكرد

به حرف هايت وفادار بمان. چرا قول كاري كه از عهده‌ات بر نمي‌آيد را مي‌دهي و بعدا متهم به بد قولي مي‌شوي. اين روزها قدرت دفاع از خودت را نداري و اطرافيان جور شما را مي‌كشند. حرف‌هايي كه پشت سر گفته مي‌شود حقيقت ندارد، ولي سكوت شما باعث مي‌شود ديگران چنين فكر كنند. سعي كن اين روز‌ها به سراغ كساني بروي كه از خودت با تجربه‌تر هستند.

 

مرداد

صبا گر چاره داري وقت وقتست

كه درد اشتياقم قصد جان كرد

سعي كن اعتماد مردم را بدست آوري. براي اين كار بايد وجدان داشته باشي و كاري كه به شما واگذار شده را به خوبي انجام دهي. در انتخاب دوستانت دقت كن. اين روز‌ها خيلي زود به افراد اعتماد مي‌كني. دوستان قديمي كه صداقتشان به شما ثابت شده را به كساني كه اخيرا با آن‌ها آشنا شدي ترجيح بده. گشايشي در كارهايت مي‌شود و چند مشكل به شكلي غير منتظره از سر راهت كنار مي‌رود.

 

شهريور

هر آن كسي كه در اين حلقه نيست زنده به عشق

بر او نمرده به فتويِ من نماز كنيد

مطمئن باش بعد از يك دوران سختي و دشواري، دوران آرامش و خوشي فرا مي‌رسد. به آينده خوشبين باش و به تلاش خودت ادامه بده. اگر مي‌خواهي زندگي روي خوش به شما نشان دهد، ‌بي‌هدف نباش و براي آينده برنامه ريزي كن. به زودي تغييراتي مثبت در زندگي‌ات رخ مي‌دهد و اميدواري‌ات بيشتر مي‌شود.

 

مهر

شكر آن را كه تو در عشرتي‌اي مرغ چمن

 به اسيران قفس مژده گلزار ببار

انعطاف پذير باش. وقتي تغييري در زندگي‌ات پيش مي‌آيد، از آن استقبال كن. مقابله كردن با تغييرات زندگي انرژي زيادي از شما مي‌گيرد. اين روز‌ها سعي كن پايت به يك درگيري خانوادگي كشيده نشود. تا آن جايي كه مي‌تواني سعي در برطرف كردن اختلافات اطرافيان داشته باش. از يك خريد خودت احساس رضايت داري و نفع خوبي به شما رسيده است.

 

آبان

حالي درون پرده بسي فتنه مي‌رود

تا آن زمان كه پرده برافتد، چها كنند

در محيط كار و يا خانواده، اشخاصي با شما موافق نيستند كمي به كارهايت فكر كن و ببين شايد حق با آن‌ها باشد و رفتار نسنجيده خودت باعث اين اختلافات است. به افراد پير خانواده احترام بيشتري بگذار و نصيحت‌هاي آنان را دخالت در كارهايت ندان. به زودي يك جابجايي در زندگي‌ات پديد مي‌آيد.

 

آذر

گشته غمزه خود را به زيارت در باب

زانكه بيچاره همان دل نگرانست كه بود

قصد انجام كار خير را داري و مدت‌ها انتظارش را كشيدي. اگر به صداقت كاري كه مي‌خواهي انجام دهي اعتقاد داري. پس چرا اين همه ترديد داري؟ مشورت كردن خوب است، ولي تصميم نهايي را بايد خودت بگيري. فكر كردن به وقايع گذشته و موضوعاتي كه باعث خشم و نا‌راحتي‌ات مي‌شود، از عواملي است كه آزارت مي‌دهد.

 

دي

ملك اين مزرعه داني كه ثباتي ندهد

آتشي از جگر جام در املاك انداز

خودت هم نمي‌داني از زندگي چه مي‌خواهي و چه كاري بايد انجام دهي، فقط از ديگران توقع ياري داري. هركسي در زندگي گرفتاري خاص خودش را دارد و چه بسا شما از آن‌ها ‌بي‌خبر باشي. آينده را در پس تلاش‌هاي خودت روشن ببين. دخل و خرجت را با هم جور كن و سراغ قرض گرفتن نرو كه در پس دادن آن دچار مشكل مي‌شوي.

 

بهمن

يا رب اندر كنف سايه آن سرو بلند

گر من سوخته يك دم بنشينم، چه شود؟

كينه ورزيدن در زندگي مخصوصا در روابط زناشويي اصلا پسنديده نيست و اين كه طرفين يكديگر را ببخشند، امر بسيار مهمي است. اگر مي‌خواهيد مشكلاتتان را حل و ارتباط ماندگارتري ايجاد كنيد، بايد با رضايت خاطر طرف مقابلت را ببخشي. در اين صورت، فردا كه از خواب برمي‌خيزي، بسيار سبك‌تر و با روحيه‌تر خواهي بود. بيشتر مراقب سلامتي خودت باش.

 

اسفند

دل چو از پير خرد نقل معاني مي‌كرد

 عشق مي‌گفت به شرح آن چه بر او مشكل بود

موضوعي كم اهميت، زندگي شخصي شما را تحت الشعاع خود قرار داده. خودت هم مي‌داني اين موضوع اهميت چنداني ندارد و يك سوء تفاهم است، ولي باز هم تحت تاثير حرف اطرافيان قرار مي‌گيري. سعي كن از اين انديشه‌اي كه به شما تحميل كرده‌اند، هرچه زودتر خويش را رها كني. به صداقت كساني كه اين حرف‌ها را مي‌آوردند شك كن.

 

تاریخ انتشار : 21 سپتامبر 19 دیدگاه : بدون دیدگاه