امروز : جمعه ۱ تیر ۰۳ - Friday 21st June 24

فال فردا کولاک نیمه اول اسفند 97 - کلبه سرگرمی و کولاک

فروردين

بر خلاف رفتار آرام و ملايمت، از سرسختي خاصي برخورداري. اگر بر اثر اختلاف، دوستي را از دست بدهي و حق را به خودت بدهي، دوباره با او آشتي خواهي كرد. دوست داري كارهاي متفاوتي را تجربه كني و بيشتر كارهاي تجاري توام با سفر و فعاليت‌هاي اقتصادي متحرك را مي‌پسندي. اطرافيان فكر مي‌كنند آدم خوش شانسي هستي، البته اگر خودت هم منطقي باشي، اين باور اطرافيان را قبول مي‌كني.

 

فال-فردا

ارديبهشت

در زندگي خانوادگي چنانچه با پديده ناسازگاري رو به رو شدي، از اقدام به هر كاري خودداري كن. فكر جدايي از نزديكان را از سرت به در كن، چون اين بحران برطرف شدني است. آدم توانمندي هستي و خوب فكر مي‌كني و به راحتي از پس حل كردن مشكلات زندگي بر‌مي‌آيي. در محيط‌هاي كاري اهل رقابتي و به دنبال در‌آمدي بيشتر از ديگراني و اكثرا هم موفق مي‌شوي.

خرداد

فردي شهرت طلبي و كمابيش هم در هدف خود موفقي. در مديريت خانوادگي موفقي ولي علي رغم خوشبخت بودن، تضاد و جنگ اعصاب خواهي داشت. اين روزها اجازه نده آن‌هايي را كه مي‌شناسي، به خصوص كساني كه برايشان احترام قائلي، به شما بگويند كه نمي‌تواني فلان كار را انجام دهي، چون شدني نيست. آن‌ها اين را مي‌گويند چون خودشان شجاعت لازم را براي امتحان كردنش ندارند.

تير

اغلب دوست داري براي خودت كار كني و اهل كارمندي و كارهاي اداري نيستي و اگر براي تمام كردن ايده‌هايت شب تا صبح هم بيدار بماني، مشكلي نداري. گاهي اوقات خودت را با ديگران مقايسه مي‌كني و ديدن تفاوت‌ها باعث مي‌شود اخلاقت تحت تاثير قرار بگيرد و عكس العمل‌هايي نشان دهي. هيچ انساني آن قدر كامل نيست كه از خودش راضي باشد، شما هم همين طور.

مرداد

گاهي اوقات غرور بيش از حد باعث مي‌شود خودت را بالاتر از ديگران بداني و توقع بعضي حركات را از اطرفيان نداشته باشي. در پروژه‌اي با ديگران همكاري مي‌كني. اين كار تيمي است و تكروي در آن اثري ندارد. اگر اين توانايي را در خودت نمي‌بيني كه با ديگران در يك سو حركت كني، بهتر است كنار بكشي، مخالفت كردن شما با گروه، اين كار را به سرانجام نمي‌رساند.

شهريور

آدم مسئوليت پذيري هستي ولي اين روز‌ها به دلايلي كه خودت بهتر مي‌داني، كارهايت را از نظم خارج كردي و اين به علت بي‌برنامگي است. در بيشتر مواقع اضطراب و نگراني داري و انگار نگران يك واقعه ناگهاني هستي. با‌ آن كه به تعهدات خودت پايبندي، ولي كمتر زير بار تعهد مي‌روي. اين روزها شراكت برايت سودي ندارد و بهتر است بيشتر به خودت تكيه‌كني.

مهر

درون گرا هستي و در برخورد با مسائل كم جرات به نظر مي‌رسي. در مواقع بروز مشكلات دستپاچه مي‌شوي و احتياج به كمك و دلداري و راهنمايي داري. آدم خوش بيني نيستي و بيشتر به ديده شك به اطرافيانت نگاه مي‌كني و ممكن است در عين مرفه بودن احساس كمبود كني. براي اطرافيانت از خودگذشتگي زيادي داري، ولي بيشتر مواقع ناديده گرفته مي‌شوي و قدر محبت‌هايت را نمي‌دانند.

آبان

اصرار بيش از حد در دستيابي به حقايق از خودت نشان مي‌دهي و نوعي لجاجت و سختگيري در مورد به دست‌ آوردن نتيجه هر كاري داري. پر حرف و پر انرژي محسوب مي‌شوي و نظريات شخصي خودت برايت مهم‌تر از هر چيزي است. گاهي اوقات فكر مي‌كني تمام پديده‌ها در جهت خلاف ميلت حركت مي‌كنند. قدرت پيش بيني آينده را داري و از مشكلات مي‌ترسي، ولي قادر به پيشگيري از آن‌ها هستي.

آذر

يك امتياز برجسته و مهم براي شما اين است كه به سبب احتياط كاري، از دست زدن به كارهاي خلاف قانون خودداري مي‌كني. درون گرايي و انزوا طلبي شما را از درگيري‌هاي شديد به دور مي‌دارد. در امور اقتصادي موفقيت‌هاي چنداني نخواهي داشت، ولي احساس كمبود هم نخواهي كرد. در رسيدن به اهداف خودت سماجت نشان مي‌دهي. بهتر است در زندگي كمي از ديدگاه‌هاي خودت بگذري تا با ديگران هماهنگ شوي.

دي

فرد شكاكي هستي كه به راحتي به اطرافيان اعتماد نمي‌كني. با آن كه در كنترل احساسات خودت بي‌نظيري، ولي گاهي عكس العمل‌هاي تندي از خودت نشان مي‌دهي كه باعث رنجش اطرافيان مي‌شود. واقع گرا هستي و به جاي پرداخت به توهمات ذهني، براي ساختن زندگي‌ات تلاش مي‌كني. بهتر است اطرافيان بدانند كه نمي‌توانند بر شما رياست كنند.

بهمن

حساس هستي و زود جوش مي‌آوري. يك اشتباه كوچك از طرف نزديكانت ممكن است شما را تا اوج عصبانيت پيش ببرد. با زيردست ميانه‌اي نداري و نمي‌گذاري كسي محدودت كند. در انجام ايده‌هايت جسور و نترس هستي و مي‌تواني كارهايي را انجام دهي كه افراد عادي از انجام‌شان مي‌ترسند. همين صفات از شما گاهي فردي مغرور مي‌سازد كه تحملش براي اطرافيان سخت مي‌شود.

اسفند

روحيه‌اي لطيف و حساس داري و معمولا به سمت رشته‌هاي هنري كشيده مي‌شوي. البته زندگي با شما مثل يك سكه دوروست. يك لحظه عاشق و دلباخته‌اي و در همان لحظه، با ديدن اشتباهي از طرف مقابلت جوش مي‌آوري و پل‌هاي پشت سرت را خراب مي‌كني. البته اگر اطرافيان بتوانند با غير قابل پيش بيني بودنت كنار بيايند، آنقدر صفات خوب داري كه زندگي با شما لذت بخش باشد.

تاریخ انتشار : 19 فوریه 19 دیدگاه : بدون دیدگاه