امروز : پنج شنبه ۳۱ خرداد ۰۳ - Thursday 20th June 24

فال فردا در کولاک 332 - کلبه سرگرمی و کولاک

فروردين

اعتقادات مذهبي در شما نسبتا عميق و ريشه‌دار است و به اجراي احكام ديني و سنتي پايبندي. بهتر است در مواقع بحراني از تصميم‌هاي عجولانه خودداري و مدتي تامل و صبر كني و سپس تصميم بگيري. دوست داري به كارهاي بزرگ بپردازي و نتيجه آن را هم زود ببيني. در امور اقتصادي داراي دقت و هوشي و بيشترين تلاش را در جهت بهبود وضع مالي انجام مي‌دهي.

 

ارديبهشت

فردي خوش برخورد و متواضع هستي كه گهگاه تحت تاثير رفتار‌هاي افراطي قرار مي‌گيري و بدون آن كه خودت بخواهي، باعث رنجش اطرافيانت مي‌شوي. آرزوهاي زيادي داري و براي رسيدن به آن‌ها تلاش مي‌كني و به بسياري از آن‌ها هم مي‌رسي. هميشه فكر مي‌كني اطرافيان قدر زحماتت را نمي‌دانند و از اين موضوع عذاب مي‌كشي. براي رفع اين حالت مي‌تواني اول افراد را بسنجي و بعد برايشان فداكاري كني.

 

خرداد

علاقه خاصي به امور عمراني و ساختماني داري. دچار يك بيماري مزمن و خاص و كم خطر هستي كه تاپايان عمر همراهت خواهد بود. البته به طور دوره‌اي بهبود نسبي پيدا مي‌كني به بيشتر آرزو‌هاي خودت در زندگي دست پيدا مي‌كني، البته با تلاش بسيار و نشيب و فراز فراوان. گاهي اوقات به دليل سختگيري‌هاي نابجا با مقاومت‌هايي رو به رو خواهي بود كه به خوبي از عهده حل مسائل مربوط به آن بر خواهي آمد.

 

تير

گاهي اوقات در برخوردها خشن و با محيط اطراف ناسازگاري نشان مي‌دهي. تمايلي به ماجراجويي داري و به هر پديده غير عادي تمايل نشان مي‌دهي كه ممكن است باعث درگيري و دردسر برايت شود. مدير خوبي هستي، ولي مستبد و اين استبداد باعث مي‌شود كه در امور خانوادگي نيز با مقاومت و سركشي روبه‌رو شوي. اگر خودت بخواهي در صورت تمرين مي‌تواني به فردي مهربان و آرام تبديل شوي.

 

مرداد

در مسائل اجتماعي و اقتصادي زياد فكر مي‌كني و در كارهاي روزمره حسابگري از خودت نشان مي‌دهي. در مسائل عاطفي به دليل محاسبه گري زياد، موفقيت چنداني نخواهي داشت و از نظر خانوادگي نيز به شدت مصلحت گرا هستي و به همين دليل خيلي قادر به ايجاد محيط صميمي نخواهي بود، ولي مديريت خانوادگي شما قوي است. حافظه‌اي قوي داري و در امور محاسباتي و اموري كه به حافظه ارتباط داشته باشد، كار آمد خواهي بود.

 

شهريور

تنوع طلبي و از اسكان در يك نقطه اظهار ناراحتي مي‌كني. در قضاوت‌هايت پايبند موازين ثابت نيستي و دمدمي مزاج به نظر مي‌رسي و در كل مي‌توان ميانه رو به حسابت آورد. از نظر هوش و ذكاوت در حد متوسط قرار داري و به طور متوسط از موفقيت‌هاي شغلي برخوردار خواهي بود. به قول و تعهدات خودت به اندازه‌اي كه با منافعت در تضاد نباشد پايبندي. در زندگي مرتب و منظمي و كارهايت را با دقت انجام مي‌دهي.

 

مهر

بيشتر خصوصيات شما ارثي و فاميلي است. در مواقع بحراني، روحيه بحراني پيدا مي‌كني. درون گرا هستي و در محدوده فاميلي و خانوادگي بيشتر فعاليت‌داري. فرد زياد خوش بيني به حساب نمي‌آيي و نسبت به حوادث و اتفاقات دورو برت باشك و ترديد مي‌نگري. ترس از ورشكستگي و ضرر و زيان باعث مي‌شود در تصميم گيري‌هاي بزرگ دست به عصا راه بروي. به شغل و كار ثابتي پايبند نيستي و به تنوع روي مي‌آوري.

 

آبان

به تغذيه و استراحت خودت اهميت زيادي مي‌دهي. طرفدار مهماني رفتن و مهماني دادن هستي و با افراد خوشگذران معاشرت مي‌كني. گاهي اوقات از رفتن زير بار مسئوليت شانه خالي مي‌كني و انگار فكر مي‌كني مشكلات و مسائل شما را بايد ديگران حل كنند. از نظر شغلي طرفدار ثبات هستي و از دست زدن به مشاغل پر دردسر خودداري مي‌كني. از نظر اقتصادي خوش شانسي و كمتر طعم نداري را مي‌چشي.

 

آذر

ظاهربين و دهن بيني و به راحتي تحت تاثير تحريكات اطرافيان قرار مي‌گيري. در مورد مسائل تفكر زيادي مي‌كني و موشكافي از خودت نشان مي‌دهي كه مقدار زيادي از آن جنبه تندروي دارد. در محيط‌هاي شلوغ و در جمع راحت تري و از تنهايي خوشت نمي‌آيد. كارهاي يدي و فني از عهده‌ات بر نمي‌آيد و بيشتر طالب كارهاي اداري هستي. در امور آموزشي موفقيت چنداني در انتظارت نيست.

 

دي

در امور اقتصادي پر تلاش و خستگي ناپذير به نظر مي‌رسي و از عهده سخت‌ترين كارهاي بدني بر‌مي‌آيي. كمتر استراحت و تفريح داري و هرگز از بخت و اقبال خودت شكايت نداري.

در برخورد با افراد، مودب، آرام و متين عمل مي‌كني. نقطه ضعف شما فقط در مواقع بحراني بروز مي‌كند. چنانچه با مسائل دشوار رو به رو شوي، بدترين عكس العمل را از خودت نشان مي‌دهي مثل به هم زدن شراكت، قهر كردن بي‌مقدمه، پرخاشگري و رفتارهاي غير قابل توجيه.

 

بهمن

نوعي دوگانگي رفتاري در شما ديده مي‌شود. به عنوان مثال ممكن است براي خودي بد اخلاق، ولي براي غريبه‌ها خوش‌اخلاق باشي. از وجه و اعتبار اجتماعي خوبي برخورداري. به احكام ديني و مباني اخلاقي خانواده پايبندي و تفريحات و سرگرمي‌هاي شما هم جنبه‌ اخلاقي و آموزشي دارد. از نظر شغلي داراي ثبات هستي و كمتر تن به تغيير شغل مي‌دهي، حتي اگر ضرر و زياني هم متوجهت باشد. در مجموع صفات پسنديده در وجودت بيشتر از عيب‌هايت است.

 

اسفند

اهل افراط و تفريط نيستي و عكس العمل‌هايت در مقابل حوادث طبيعي است. البته در مواقع احساس خطر حالتي تهاجمي از خودت نشان مي‌دهي خوي پرخاشگري پيدا مي‌كني و به شدت حالت تدافعي به خودت مي‌گيري. در امور اجتماعي فعال و صبور و پر حوصله‌اي. مديريت خوبي در مواقع عادي از خودت نشان مي‌دهي و در جامعه از مقبوليت خوبي برخورداري و مورد احترام مي‌باشي. در بسياري از موارد اقبال به طور اتفاقي به شما روي مي‌آورد.

تاریخ انتشار : 04 مه 19 دیدگاه : بدون دیدگاه