امروز : دوشنبه ۳ اردیبهشت ۰۳ - Monday 22nd April 24

فال حافظ ویژه نوروز 98 در کلبه 347 - کلبه سرگرمی و کولاک

فروردين

ملامت همه آفاق در سلامت توست

به هيچ عارضه شخص تو دردمند مباد

زماني مي‌تواني در زندگي موفق باشي كه براي ساختن آينده از ضعف‌هاي گذشته‌ات درس بگيري. عجله در تصميم گيري بارها شما را به بن‌بست رسانده. هدفي كه در پيش رو داري احتياج به تحقيق زيادي دارد تا قبل از اقدام با مشكلات اين كار آشنا شوي و از قبل تدبيرهايي داشته باشي، وگرنه خودت را به دردسر مي‌اندازي.

فال حافظ

فال حافظ

ارديبهشت

گشت بيمار كه چون چشم تو گردد نرگس

شيوه تو نشدش حاصل و بيمار بماند

ديگران مي‌توانند با تلقين‌هاي مثبت يا منفي خود، فكر ما را تغيير دهند و بر سرنوشت آينده ما تاثير بگذارند.

سعي كن اطرافيانت را از كساني انتخاب كني كه تاثير مثبت بر زندگي‌ات داشته باشند. اين روزها عصباني شدن مي‌تواند باعث نا‌آگاهانه حرف زدنت شود و براي خودت دردسر درست كني.

 

خرداد

گر خود رقيب شمع است، اسرار ازو بپوشان

كان شوخ سر بريده بند زبان ندارد

اين روزها علاقه عاطفي شديدي نسبت به شخصي پيدا كردي و او را محرم خودت مي‌داني. بهتر است او را امتحان كني و ببيني آيا مي‌تواند محرم اسرارت باشد يا در مورد حرف‌هايت پيش داوري و قضاوت عجولانه مي‌كند. مطمئن باش اگر حرف ديگران را پيش شما زد، حرف شما را هم نزد ديگران خواهد برد.

 

تير

با وفا يا خبر وصل تو يا مرگ رقيب

بود آيا كه فلك زين دو سه كاري بكند؟‌

وقتي در زندگي دچار مشكل مي‌شوي، طوري برخورد مي‌كني كه وضعيت آشفته را از آن چه هست، بدتر مي‌كني و كاري را كه نبايد، انجام مي‌دهي. سعي كن براي فرار از مشكلات، راهي را انتخاب كني كه كمترين نقش و درگيري را برايت داشته باشد. منتظر شنيدن يك خبر خوش باش.

 

مرداد

دگر گويد نمي‌خواهم چو حافظ عاشق مفلس

بگوييدش كه سلطاني، گدايي همنشين دارد

انسان‌ها با هم متفاوتند. هيچ وقت فكر نكن ديگران در همان موقعيتي هستند كه شما قرار داري و يا آن‌ چه برنامه ريزي كرده‌اي را كاملا درك كنند. اين موضوع باعث مي‌شود كمتر با اطرافيان درگيري داشته باشي. خودت را براي رو به رو شدن با مسائل غير منتظره مثبت و منفي آماده كن.

 

 

شهريور

نزديك شد آن دم كه رقيب تو بگويد

دور از رخت اين خسته رنجور نمانده‌ست

اگر خودت را باور داشته باشي، هيچ نقص يا مانعي نمي‌تواند مانع پيشرفت و رسيدن شما به اهدافت در زندگي شود. باور كن همه انسان‌ها توانايي رسيدن به موفقيت در هر شرايطي را دارند و مسائل قابل حل نبايد باعث دست كم گرفتن توانايي‌هاي فردي شما شوند. خودت را باور كن و از كاري كه قصد انجامش را داري براي خودت غول نساز.

مهر

چو حافظ در قناعت كوش وز دنيي دون بگذر

كه يك جو منت دونان دو صد من زر نمي‌ارزد

تنها ايمان به خداوند بزرگ است كه مي‌تواند انسان را كه در بعضي موارد ممكن است براي رسيدن به خواسته‌هاي خودش آلوده به گناه شود، از لغزش دور نگه دارد. هيچ وقت از ياد خدا غافل نشو. اكنون وقت انجام كارهاي سخت و همراه با ريسك نيست. بهتر است كمي دست نگه داري.

 

آبان

گر دولت وصالت خواهد دري گشودن

سرها بدين تخيل بر آستان توان زد

چرا وقتي كه روزگار تاحدي بر وفق مرادت است و مشكل خاصي نداري، اظهار نگراني مي‌كني و به چيزهايي فكر مي‌كني كه هنوز پيش نيامده و شايد روزي اتفاق بيفتد و همه چيز را خراب كند؟ با آن كه بيهوده بودن بسياري از نگراني‌هايت با گذر زمان ثابت شده، باز هم به اين طرز فكر ادامه مي‌دهي.

 

 

آذر

در بيابان طلب گرچه ز هر سو خطري است

مي رود حافظ بيدل به تولاي تو خوش

اگر حقي از شما ضايع شده، بايد خودت از حقت دفاع كني چون كس ديگري برايت كاري نمي‌كند. اصلا نيازي به كمك فرد ديگري نداري. خودت را مسئول كارهايي كه انجام مي‌دهي بدان و بدون توقع از ديگران براي بقاي زندگي خودت تلاش كن. صدقه دادن مي‌تواند راهگشايت در رفع مشكلات باشد.

 

دي

هر دو عالم يك فروغ روي اوست

گفتمت پيدا و پنهان نيز هم

اگر بسياري از كارهايت با بي‌نظمي و بي‌ساماني به پايان مي‌رسد، به اين دليل است كه آماده روبه‌رو شدن با آن‌ها نيستي و با دستپاچگي و عجولانه تصميم گيري كردن، كارها را به بن‌بست مي‌رساني. آرام باش و از زندگي بهره ببر و نسبت به آينده اين قدر نا‌اميد نباش. فرصت سفر رفتن را از خودت نگير.

 

بهمن

زنهار تا تواني اهل نظر ميازار

دنيا وفا ندارد،‌اي نور هر دو ديده

با يكي از افراد صميمي زندگي‌ات درگير بودي و اين اتفاق تازه‌اي نيست. بارها در زندگي چنين تجربه‌اي را داشتي. كمي به گذشته فكر كن و ببين تقصير شما در اين اختلافات چقدر است. همه گناه‌ها را به گردن طرف مقابل نينداز. اگر مراقب حرف زدنت باشي، نيمي از اين اختلافات حل مي‌شود.

 

 

اسفند

مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو

يادم از كشته خويش آمد و هنگام درو

احساس ناراحتي و آشفتگي مي‌كني. با اين كه به تازگي در كاري پيشرفت كردي ولي از اتفاقات جديدي كه برايت پيش آمده، خسته هستي. فراموش نكن نيش و نوش زندگي با هم هستند. كمي به خودت استراحت بده و فرصت تفريح كردن را از خودت نگير. سري به كساني كه دوستشان داري، بزن.

تاریخ انتشار : 07 مارس 19 دیدگاه : بدون دیدگاه