امروز : چهارشنبه ۲۷ تیر ۰۳ - Wednesday 17th July 24

اول خط اطلاعات عمومی کلبه 343 - کلبه سرگرمی و کولاک

خودت را سالم و سرحال نگه دار، امكان دارد در سن ۶۰ سالگي كسي از شما بخواهد دست به كار بزرگي بزني!

اگر من خودم را قبول داشته باشم، نيازي به اين ندارم كه تو را خراب كنم!

اينكه وقت خودت را صرف چه چيزي مي‌كني، خيلي مهم‌تر از آن است كه پول خودت را صرف چه چيزي مي‌كني.

مواظب باش فكر فردا، امروزت را خراب نكند.

براي جبران اشتباهات به دوستانت همان‌قدر زمان بده كه براي خودت فرصت قائل مي‌شوي.

به انديشه‌هاي ديگران در مورد خودت اهميت زيادي نده.

مراقب ثانيه‌ها و دقيقه‌ها باش. ساعت‌ها مراقب خودشان هستند.

هميشه سفر كن! حتي اگر شده، از اين سراتاق به آن سر اتاق!

روز تولد ديگران به خصوص نزديكان را به ياد داشته باش.

در سلام كردن پيشقدم باش.

با ديگران آن‌گونه رفتار كن كه مي‌خواهي با تو رفتار شود.

هرگز تسليم نشو، هر روز معجزه تازه‌اي رخ مي‌دهد.

خشم خودت را هنگام عصبانيت، كنترل كن…

از سرزنش كردن ديگران اجتناب كن و مسئوليت كارهايت را شخصا ً به عهده بگير.

در رانندگي حق تقدم را رعايت كن و حتماً كمربند را ببند.

اگر شجاع نيستي به آن تظاهر كن. كسي متوجه تفاوت آن نخواهد شد.

هرگز سالگرد ازدواجت را فراموش نكن!

تغييرات زندگي خودت را تدريجي ايجاد كن.

مسئوليت‌ها را به افراد معتبر و قابل اعتماد واگذار كن.

اين را كه «همه مثل شما فكر مي‌كنند» بپذير.

اگر كمبود وقت، هر صبح شما را عجول و عصبي مي‌سازد، زودتر بيدار شو.

چيزي را كه واقعاً به آن نياز نداري، نخر.

تا وقتي چيزي براي نگران شدن نداري، نگران نباش.

قبل از قضاوت به دنبال كشف حقيقت باش.

لباس‌هايي را كه نمي‌پوشي، به ديگران بده.

در اوج لذت هيچ قولي نده و در اوج عصبانيت، پاسخ حرف هيچ‌كس را نده…

انجام دادن كار‍ِ درست، راحت‌تر از اين است كه توضيح دهي كه چرا انجامش ندادي.

دقيقاً لحظه الان را درنظر بگير، چرا كه آينده تو درست از همين الان شروع مي‌شود.

براي دستيابي به اهداف بزرگ از زيان‌هاي كوچك نهراس.

اگر دائم در گذشته باشي، آينده بهتري در انتظارت نخواهد بود.

سرنوشت خودت را به دست بگير. در غير اين صورت ديگري آن را به دست خواهد گرفت.

موفقيت عمدتاً زماني حاصل مي‌شود كه ديگران موضوع را رها كردند و شما پافشاري مي‌كني.

بزرگ‌ترين خطر در زندگي چيزي نيست جز احتياط بيش از حد.

به حرف نقادان و عيب‌جويان گوش نكن. به كاري كه بايد انجام دهي، ‌بچسب!

ياد بگير چطوري كاردستي‌هاي قشنگي بسازي.

از بيان جملات طعنه‌آميز خودداري كن.

سيگار نكش،‌ سلامتي خودت را به خطر نينداز.

بعد از اتمام هر دوره جلساتي را براي ملاقات با هم‌دوره‌اي‌هايت ترتيب بده.

هرگز با افسران پليس بحث نكن و هميشه آن‌ها را «سركار» خطاب كن.

نام گل‌ها، پرندگان و درختان را بياموز.

ياد بگير چطور هنگام پنچري، تاير ماشين را تعويض كني.

صورت حساب‌هايت را به موقع پرداخت كن.

هرگاه شخصي در مورد خودش صحبت مي‌كند، حرفش را با به ميان كشيدن صحبت‌هايت قطع نكن.

 

تاریخ انتشار : 04 ژانویه 19 دیدگاه : بدون دیدگاه